מפגשים ודמויות

חלק מרכזי בתפיסה החינוכית של הישיבה, היא בעמדה, שבן ישיבה צריך להרחיב את אופקיו ולהכיר  את אנשי הרוח והמעלה המשלבים בסיפור חייהם את עוצמות הרוח ומסירות נפש להשם ולתורתו.

לשם כך הישיבה פתחה תוכנית של 'מפגשים ודמויות'.

בתוכנית לתלמידים יש את הזכות לשמוע, לשאול, ולקבל השראה מרבנים ודמויות המייצגים בסיפור חייהם המפעים את העמדת קרן התורה בדורנו.

הגאון הגדול הרב ברוך מרדכי אזרחי שליט''א

תלמידים משיעורים הגבוהים הגיעו אל הרב אזרחי שליט"א לשמוע שיחה ודברי חיזוק.

הרב דיבר עם התלמידים על דמותו של 'בן ישיבה' ועל החיוב הבסיסי של כל תלמיד להיות תלמיד חכם ובן תורה.

התלמידים זכו לקבל ברכה מהרב, לזכות ולגדול תלמידי חכמים המקדשים שם שמים בתורתם ובהליכותם.

הרב הראשי לישראל הרב הגאון רבי דוד לאו שליט''א

הרב הראשי, הגיע לישיבה ומסר שיעור למדני במסכת סוכה. במהלך השיעור הרב הציג לתלמידים שאלות על הסוגיות, והתלמידים כיוונו מעצמם לסברות המרכזיות של השיעור.

אחרי השיעור התלמידים  שוחחו עם הרב בלימוד, הרב הביע קורת רוח גדולה מהדיבור בלימוד, מהשאלות הייחודיות ומהסברות היפות שהשמיעו התלמידים.

הרב יוסף מנדלביץ

הרב מנדלביץ שיתף את תלמידי הישיבה, בהתמודדויות העצומות שהיו לו כאסיר ציון. הרב שהה בכלא הרוסי אחת עשרה שנים, בגלל המאבק שלו לעלייה לארץ ישראל. ומתוכם שלוש שנים הוא היה כלוא בתנאים מחמירים עקב ההקפדה שלו על שמירת מצוות.

הרב מנלדביץ היה שותף למבצע 'חתונה', מבצע בו קבוצה של פעילי עליה ניסו לחטוף מטוס ולהגיע לארץ ישראל, גזר הדין שלו היה מוות, שהומר למאסר.

התלמידים קבלו חיזוק עצום באמונה ובמסירות נפש למען שמירת מצוות וקיום התורה.

הרב אברהם פניאל שליט''א

הרב פניאל הגיע לישיבה, וסיפר את סיפור חייו הנורא. איך כילד בן ארבע הוא התחבא בתקופת השואה, מתחת לדיר חזירים. הרב פניאל שיתף את התלמידים בחוויות הקשות והנוראיות של יתמות, שכול, וכאב.

התלמידים הקשיבו בעינים דומעות ובלב כואב.

אך הם גם קבלו השראה, מהעובדה שהרב פניאל הגיע אחרי המלחמה לארץ ישראל והתקבל לישיבה, מבלי שידע ללמוד גמרא. לימים צמח לתלמיד חכם, ור"מ במדרשייה וזכה העמיד שכבה רחבה של  תלמידים.

הרב מרדכי דימטמן

הרב מרדכי דימטמן שכל את בנו הרב יהודה דימטמן בפיגוע ירי בחומש. הרב דימטמן הרצה בפני התלמידים וסיפר על בנו. הוא הציג בפניהם צילומים של פנקסי 'קבלות' של בנו האברך הצעיר שנרצח על קידוש השם. הפנקסים מלאים בשורות רבות של עבודת השם, קבלות על לימוד גמרא בהתמדה. שאיפות וקבלות בכיבוד הורים ועוד.

שורה אחת בכתב ידו המיסה את הלבבות: יהודה הי"ד כותב: שיותר קשה לחיות על קידוש השם באופן קבוע ותמידי, מאשר למות על קידוש השם, פעולה חד פעמית. יהודה הי"ד קיים את שני הדברים יחד.

הרב דימטמן הדגיש את החיבור העצום שהיה לבנו ללימוד תורה ואת המסירות נפש שלו לישוב ארץ ישראל.

המפגש נערך בעשרת ימי תשובה, התלמידים למדו, איך לקבל 'קבלות' לצמוח ולהתעלות, ולהבין את ההזדמנות של 'לחיות על קידוש השם'.

הרב מרגלית

דילוג לתוכן