Play Video about נשמת התורה ישיבה לצעירים

ישיבה לצעירים נשמת התורה

תורת חיים ואהבת חסד
תורת חיים, תורה רחבה ועמוקה שנוגעת במציאות החיים
אהבת חסד, חסד שנובע ממידות טובות דרך ארץ ואנושיות

חזון חינוכי

לימודי קודש

הווי וחיי חברה

בישיבת 'נשמת התורה', שואפים לחינוך הנוגע בפנימיותם ובנשמתם הייחודית של כל תלמיד ותלמיד.

התפיסה החינוכית בישיבה מבוססת על ההנחה, שכל תלמיד הוא עולם מלא, השואף להתפתח, ללמוד ולהגיע למימוש עצמי, רוחני ואישי.

אנו פונים אל הסקרנות, אל התבונה ואל השכל, מתוך הבנה, שבאמצעות תהליכי חשיבה, אדם לומד את תורת ה', את עצמו ואת העולם שמסביבו.

הלימודים בישיבה לצעירים ׳נשמת התורה׳ פונים אל הלב, מתוך הבנה, שהחיים בנויים על 'אהבת חסד', על רגשות וחיי חברה, על חוויות ושיתופי פעולה.

החינוך בישיבת נשמת התורה, נובע מקשר של קיימא ביחסי רב ותלמיד. תלמיד שחווה הערכה והצלחה, גודל לתלמיד חכם השלם באישיותו ובתורתו.

מבצעים

"עת רצון" מסע ללימוד משותף והעמקה בתפילה

מתוך רצון להעמיק את ההבנה והחוויה בתפילה, הישיבה יוצאת במבצע "עט רצון". בכל שבוע תעלה על לוח ייעודי שאלה חדשה העוסקת במשמעות התפילה. התלמידים יוזמנו לכתוב תשובות לשאלה בציון מקור אחד לפחות. או לחילופין לשלוח קטע בו הם כותבים שאלה ותשובה על ביאורי מילים מהתפילה

לפרטי המבצע »

"עת רצון" מסע ללימוד משותף והעמקה בתפילה

מתוך רצון להעמיק את ההבנה והחוויה בתפילה, הישיבה יוצאת במבצע "עט רצון". בכל שבוע תעלה על לוח ייעודי שאלה חדשה העוסקת במשמעות התפילה. התלמידים יוזמנו לכתוב תשובות לשאלה בציון מקור אחד לפחות. או לחילופין לשלוח קטע בו הם כותבים שאלה ותשובה על ביאורי מילים מהתפילה

לפרטי המבצע »

מסיבת סיום מסכת סוכה תשפ''ב

בשנת תשפ"ב למדו בישיבה מסכת סוכה, רוב התלמידים סיימו את המסכת,
וחזרו ונבחנו עליה, ובסוף השנה נערכה סעודת סיום מושקעת לכבודה של תורה

מתוך עלון הישיבה

פרשת ניצבים – הכנה לראש השנה

שואלים: ״וכי מה יעזור שנשנה התנהגות אחת לכבוד השנה החדש? הלא יש לי עוד המון בעיות״…. אענה בסיפור ואסיים בטיפ: באחד הימים הגיע בחור אל הרב אהרון קוטלר ושאל: ״כבוד הרב, מה אוכל לעשות כדי להיכנס אל השנה החדשה עם חתימה טובה?״ השיב לו הרב: ״קבל על עצמך לקיים מצווה אחת קטנה, קבלה טובה אחת״. שאל הבחור בתמיהה: ״זהו? קבלה קטנה אחת כבר

להמשיך לקרוא »
דילוג לתוכן