עלון הישיבה


חג. שמח? כיצד?

ת"ח אחד פגש את רבי רפאל סולובייצ'יק בימים שבין יום כיפור לסוכות. הבחין הלה, כי ניכר על פניו שדבר מה מטריד את מנוחתו של הרב, "האם חסרים לכבודו ארבעת המינים?", בירר הת"ח. והרב השיב: "אכן חסרים לי ארבעת המינים, אבל לא אתרוג ולולב, וגם לא הדסים וערבות, אלא אותם ארבעה, שעליהם אמר הקב"ה 'אם אתה משמח את שלי, אני

להמשיך לקרוא »

פרשת ניצבים – הכנה לראש השנה

שואלים: ״וכי מה יעזור שנשנה התנהגות אחת לכבוד השנה החדש? הלא יש לי עוד המון בעיות״…. אענה בסיפור ואסיים בטיפ: באחד הימים הגיע בחור אל הרב אהרון קוטלר ושאל: ״כבוד הרב, מה אוכל לעשות כדי להיכנס אל השנה החדשה עם חתימה טובה?״ השיב לו הרב: ״קבל על עצמך לקיים מצווה אחת קטנה, קבלה טובה אחת״. שאל הבחור בתמיהה: ״זהו? קבלה קטנה אחת כבר

להמשיך לקרוא »

אלול, קיום המצוות ומצוות השמחה הילכו יחדיו?

פעם נכנס לבית מדרשו יהודי שבמראהו היה נראה כרחוק מאד מלהיות שומר תורה ומצוות, וכשנתנו לו כיפה לחבוש על ראשו ושוחחו עמו, גילו כי אינו יודע מאומה מסדר התפילה ומפסוקי התורה. שאלוהו: אם כן במה הנך יהודי? ויען: יודע אני שני פסוקים מן התורה, והם: ״תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו ה׳ בך ברעב

להמשיך לקרוא »

שופטים ושוטרים תתן לך – כי השוחד יעוור

דקה לפני דין תורה, יום חם ולוהט, הדיין מקבל פחית קולה קרה מבעל הדין. האם ניתן לחשוד בדיין שיטה את הדין כלפיו? והתשובה היא- כן! למה? כי כתוב: "אסתכל באורייתא וברא עלמא" פירוש: הקב"ה ברא את טבע הבריאה ע"פ מה שכתוב בתורה. ואם כתוב בתורה כי השוחד גורם לנטיית הדין, אז גם דיין, צדיק ככל שיהיה- יטה את הדין. (ע"פ זה מובן את סירובם של

להמשיך לקרוא »

כלי למלחמת החצר – המלחמה האמיתית

חשבת פעם, מדוע אנו רואים שאדם מקבל החלטה, ועדיין קשה לו לעמוד ולהתמיד בה, הן במילי דשמיא והן במילי דעלמא – כמו למשל אצל אנשים המחליטים להפסיק לעשן, ובכל זאת, אחרי זמן – מה חוזרים אל הסיגריה? מדוע כה קשה לאנשים לעמוד בהחלטה שקיבלו במחשבה נכונה ובדעה צלולה? האם הבעיה היא בכושר ההתמדה? או שמא נובע הקושי מכך שרישומה של ההחלטה מתפוגג לאחר תקופה קצרה?".

להמשיך לקרוא »
דילוג לתוכן