כלי למלחמת החצר – המלחמה האמיתית

חשבת פעם, מדוע אנו רואים שאדם מקבל החלטה, ועדיין קשה לו לעמוד ולהתמיד בה, הן במילי דשמיא והן במילי דעלמא – כמו למשל אצל אנשים המחליטים להפסיק לעשן, ובכל זאת, אחרי זמן – מה חוזרים אל הסיגריה? מדוע כה קשה לאנשים לעמוד בהחלטה שקיבלו במחשבה נכונה ובדעה צלולה? האם הבעיה היא בכושר ההתמדה? או שמא נובע הקושי מכך שרישומה של ההחלטה מתפוגג לאחר תקופה קצרה?".

השיב הרב שך ואמר: "רבים טועים בזה… סבורים הם, שהבעיה טמונה ביכולת להגשים את ההחלטה. אך כשהתבוננתי בדבר ראיתי, שהבעיה החלה כבר בהחלטה עצמה! אם ההחלטה נחרצת ונחושה, בכל התוקף והכח – אזי יוכל האדם להתמיד בה… אבל כשההחלטה אינה מושלמת לגמרי, כשנותרה בתת – ההכרה איזו 'פינט'לה' של חוסר השלמה עם ההחלטה – אזי מתפרץ הדבר בשלב ההגשמה המעשית, וקשה לעמוד בהחלטה!". ועוד הוסיף הרב שך וסיפר, כי גילה זאת כאשר החליט להפסיק לעשן, ואף עמד בכך. היה זה לאחר שהרופא הבהיר לו כי העישון עלול להזיק לו בעקבות ניתוח שעבר, ובאותו הרגע החליט שלא לעשן עוד לעולם. "מאז שהחלטתי כך" – סיפר הרב שך- "לא נגעתי בסיגריה! בתחילה היה קשה לי מאוד להימנע מעישון, אחר שהורגלתי בכך עשרות שנים, אולם אז גיליתי כי סוד ההצלחה נעוץ באיכות ההחלטה! כאשר ההחלטה חזקה כברזל – ניתן לשמור על הקבלה ולהתמיד בה. אנשים שלא מצליחים לממש את החלטותיהם סבורים שהבעיה היא בכושר ההתמדה וביכולת המימוש… לא ולא! הבעיה נעוצה כבר בשלב של קבלת ההחלטה!"

דילוג לתוכן