פרשת ניצבים – הכנה לראש השנה

שואלים: ״וכי מה יעזור שנשנה התנהגות אחת לכבוד השנה החדש? הלא יש לי עוד המון בעיות״….

אענה בסיפור ואסיים בטיפ:

באחד הימים הגיע בחור אל הרב אהרון קוטלר ושאל: ״כבוד הרב, מה אוכל לעשות כדי להיכנס אל השנה
החדשה עם חתימה טובה?״
השיב לו הרב: ״קבל על עצמך לקיים מצווה אחת קטנה, קבלה טובה אחת״.
שאל הבחור בתמיהה: ״זהו? קבלה קטנה אחת כבר תתן לי שנה אחרת, טובה יותר?״
״אסביר לך״ אמר הרב – ״אדם נכנס למעלית בבניין של מאה קומות, מה הוא צריך לעשות כדי להגיע לקומה המאה?״
השיב הבחור: ״פשוט, ללחוץ על הכפתור שמביא אותו לקומה מאה״.
שאל הרב: ״זהו? רק ללחוץ על הכפתור והוא יגיע ישירות לגג הבניין?״
״כן״ השיב הבחור, ״בלחיצת כפתור אחת אדם יכול להגיע מהר לגג הבניין״.
אמר לו הרב: ״כך בדיוק מתקיים בעולם הזה, כדי לעלות מעלה, להצליח, לזכות לשנה אחרת, צריך לעשות פעולה קטנה, כמו לחיצת הכפתור, ומשם כבר נפתחים לאדם שערים. אך אם יישב בטל, לא ילחץ על הכפתור, הוא יישאר תקוע במעלית, הוא יישאר באותו המצב. ״כשאדם עושה פעולה אחת, בורא עולם כבר עושה את השאר, ומגביה אותו מעלה…״.

הבטחתי טיפ: במהלך סדנא שהעברתי, סיפרתי על נער שקיבל על עצמו לברך ברכת המזון מתוך הכתב. בבוקר אחד, הנער הגיע לברית מילה, והוא שם לב כי אין לו סידור וממילא אין לו כיצד ליישם את הקבלה לו…. מה עשה? תחשבו רגע—- הוא לקח דף, כתב על זה את סדר ״ברכת המזון״ ומתוך זה הוא בירך מתוך הכתב – ובכך קיים

דילוג לתוכן