דרך ארץ

בישיבת נשמת התורה לימודי החול, אינם בגדר מסגרת שבדיעבד, וכדברי חז"ל שחייב אדם ללמד בנו אומנות. כפי שפסק השולחן ערוך:

אח"כ ילך לעסקיו, דכל תורה שאין עמה מלאכה סופה בטלה וגוררת עון, כי העוני יעבירנו על דעת קונו ומ"מ לא יעשה מלאכתו עיקר, אלא עראי, ותורתו קבע, וזה וזה יתקיים בידו.

החינוך בישיבה הוא למצוא את האיזון בין חיי תורה לבין חיי המעשה. לגדל תלמידי חכמים, שראשם בשמים, אך רגליהם נטועות בקרקע המציאות. במציאת האיזון הדק הזה גדל התלמיד ל'תורת חיים', תורה שמחוברת לחיי המעשה.

אנו מאמינים שתלמיד צריך להצטיין בכל מעשיו, ולמצות את יכולותיו בכל התחומים, ועל כן תלמידים המתאימים, ילמדו את המקסימום במקצועות המרכזיים:

  •  5 יח"ל מתמטיקה
  • 5 יח"ל אנגלית
  • 5 יח״ל מחשבים


כדי לתת כלים לתלמידינו למקצועות העתיד, במסגרת לימודי מחשבים אנו מתחילים תכנית ללימודי סייבר.

כל המורים בלימודי חול, הם אנשי מקצוע מהשורה הראשונה, מורים המסורים לתלמידים, ומקדישים זמן ומשאבים להצלחתם.

דילוג לתוכן