ישיבה לצעירים נשמת התורה

תורת חיים ואהבת חסד
תורת חיים, תורה רחבה ועמוקה שנוגעת במציאות החיים
אהבת חסד, חסד שנובע ממידות טובות דרך ארץ ואנושיות

חזון חינוכי

לימודי קודש

הווי וחיי חברה

בישיבת 'נשמת התורה', שואפים לחינוך הנוגע בפנימיותם ובנשמתם הייחודית של כל תלמיד ותלמיד.

התפיסה החינוכית בישיבה מבוססת על ההנחה, שכל תלמיד הוא עולם מלא, השואף להתפתח, ללמוד ולהגיע למימוש עצמי, רוחני ואישי.

אנו פונים אל הסקרנות, אל התבונה ואל השכל, מתוך הבנה, שבאמצעות תהליכי חשיבה, אדם לומד את תורת ה', את עצמו ואת העולם שמסביבו.

הלימודים בישיבה לצעירים ׳נשמת התורה׳ פונים אל הלב, מתוך הבנה, שהחיים בנויים על 'אהבת חסד', על רגשות וחיי חברה, על חוויות ושיתופי פעולה.

החינוך בישיבת נשמת התורה, נובע מקשר של קיימא ביחסי רב ותלמיד. תלמיד שחווה הערכה והצלחה, גודל לתלמיד חכם השלם באישיותו ובתורתו.

מתוך עלון הישיבה


חג. שמח? כיצד?

ת"ח אחד פגש את רבי רפאל סולובייצ'יק בימים שבין יום כיפור לסוכות. הבחין הלה, כי ניכר על פניו שדבר מה מטריד את מנוחתו של הרב, "האם חסרים לכבודו ארבעת המינים?", בירר הת"ח. והרב השיב: "אכן חסרים לי ארבעת המינים, אבל לא אתרוג ולולב, וגם לא הדסים וערבות, אלא אותם ארבעה, שעליהם אמר הקב"ה 'אם אתה משמח את שלי, אני

להמשיך לקרוא »

פרשת ניצבים – הכנה לראש השנה

שואלים: ״וכי מה יעזור שנשנה התנהגות אחת לכבוד השנה החדש? הלא יש לי עוד המון בעיות״…. אענה בסיפור ואסיים בטיפ: באחד הימים הגיע בחור אל הרב אהרון קוטלר ושאל: ״כבוד הרב, מה אוכל לעשות כדי להיכנס אל השנה החדשה עם חתימה טובה?״ השיב לו הרב: ״קבל על עצמך לקיים מצווה אחת קטנה, קבלה טובה אחת״. שאל הבחור בתמיהה: ״זהו? קבלה קטנה אחת כבר

להמשיך לקרוא »

אלול, קיום המצוות ומצוות השמחה הילכו יחדיו?

פעם נכנס לבית מדרשו יהודי שבמראהו היה נראה כרחוק מאד מלהיות שומר תורה ומצוות, וכשנתנו לו כיפה לחבוש על ראשו ושוחחו עמו, גילו כי אינו יודע מאומה מסדר התפילה ומפסוקי התורה. שאלוהו: אם כן במה הנך יהודי? ויען: יודע אני שני פסוקים מן התורה, והם: ״תחת אשר לא עבדת את ה׳ אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרב כל, ועבדת את אויביך אשר ישלחנו ה׳ בך ברעב

להמשיך לקרוא »
דילוג לתוכן