הווי וחיי חברה

בישיבת נשמת התורה, אנו מאמינים שחלק מרכזי בבניין הרוחני והחינוכי נובע מחיי חברה בריאים, חמים ותקינים. וכדברי הרמב"ם:

וירצה כל אחד להעזר בחברו בהגיע הטוב ההוא לשניהם יחד. וזה הוא החבר אשר ציוה לקנותו.

אם בלימוד תורה אנו שמים את הדגש על 'תורת חיים', אזי בחיי חברה, אנו מדגישים את 'אהבת החסד'. בישיבה התלמידים מקבלים עידוד לכל התארגנות חברתית, לימוד משותף, ופרויקטים לימודים משותפים. במשך השנה, נערכים כמה מבצעים לימודיים המשלבים עשייה חברתית יחד עם לימוד משותף.
במסגרת שיעורי 'כישורי חיים' התלמידים עוסקים בכלים לפיתוח חברתי: הקשבה, אחריות, אכפתיות, קנאה, ראייה חיוביות ועוד.
הישיבה יוזמת שיח פתוח בין התלמידים לרבנים המחנכים בנושאים אלו.
הישיבה מעודדת את התלמידים בהפסקות למשחקי ספורט וחברה היוצרים גיבוש וחיבור.
כמו כן, הטיולים בישיבה, מאופיינים בפעילות חברתית של שיתופי פעולה, ושילוב ידים.

רשמים ממסיבת חנוכה בישיבה

אם בלימוד תורה אנו שמים את הדגש על 'תורת חיים', אזי בחיי חברה, אנו מדגישים את 'אהבת החסד'. בישיבה התלמידים מקבלים עידוד לכל התארגנות חברתית, לימוד משותף, ופרויקטים לימודים משותפים. במשך השנה, נערכים כמה מבצעים לימודיים המשלבים עשייה חברתית יחד עם לימוד משותף.
במסגרת שיעורי 'כישורי חיים' התלמידים עוסקים בכלים לפיתוח חברתי: הקשבה, אחריות, אכפתיות, קנאה, ראייה חיוביות ועוד.
הישיבה יוזמת שיח פתוח בין התלמידים לרבנים המחנכים בנושאים אלו.
הישיבה מעודדת את התלמידים בהפסקות למשחקי ספורט וחברה היוצרים גיבוש וחיבור.
כמו כן, הטיולים בישיבה, מאופיינים בפעילות חברתית של שיתופי פעולה, ושילוב ידים.

דילוג לתוכן